Từ Khóa Posts tagged with "Giun Móc"

Giun Móc

Một số bài thuốc từ cây rau sam

Một số bài thuốc từ cây rau sam. Rau sam là một loại rau mọc hoang khắp mọi nơi và nhiều nhất ở các góc...

Giun móc

Nhiễm giun móc là bệnh lây truyền qua đất, khá phổ biến ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới. ở Việt Nam...