Từ Khóa Posts tagged with "Bệnh Thường Gặp"

Bệnh Thường Gặp

Bệnh lão thính ở người già

Lão thính là hiện tượng giảm khả năng nghe khi tuổi ngày một cao; khoảng 30% người hơn 65 tuổi và 50% người hơn 75...

Ô nhiễm tiếng ồn

Tai gặp âm thanh quá cao có nguy cơ thủng màng nhĩ, sai các khớp, lâu dài có thể điếc. Lúc đầu tiếp xúc...

ngải cứu

Ngải cứu - Một vị thuốc quý trong dân gian. Ngải cứu còn gọi là ngải diệp, tên khoa học là Artemisia vulgaris L. thuộc...

bệnh thường gặp

Khi đã đến tuổi tứ ngũ lục tuần, ta bắt đầu thấy rõ những thay đổi của cơ thể đã tích luỹ qua nhiều...