Cà gai leo có mấy loại ? Phân biệt cà gai leo với các loại cà khác

Nhiều người khi nhắc đến cà gai leo thường nghĩ rằng chỉ có một loại. Tuy nhiên trên thực tế cây thuốc này có rất nhiều loại khác nhau. Không … Continue reading Cà gai leo có mấy loại ? Phân biệt cà gai leo với các loại cà khác